Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. projektów i dotacji należy:
  1) realizowanie działań związanych z ubieganiem się o środki pomocowe z Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2) przygotowywanie wniosków, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
  3) gromadzenie projektów przygotowanych przez podległe jednostki do realizacji z dofinansowaniem przez fundusze Unii Europejskiej,
  4) opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków o udzielenie dofinansowania i nadzór nad ich wdrażaniem, kompletowanie załączników do wniosków i umów o dofinansowanie,
  5)przekazanie wniosków o dofinansowanie do instytucji odpowiedzialnej za realizację programu wraz z monitorowaniem wniosku,
  6) monitorowanie i rozliczanie merytoryczne programów pomocowych oraz stanu zaawansowania projektów,
  7) przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
  8) przygotowywanie wniosków o płatność oraz wymaganych załączników,
  9) kontakt z beneficjentami ostatecznymi,
  10) współpraca z księgowością.


  ilość wyświetleń: 1553
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra