Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty, kultury i bhp należy:

  1) prowadzenie spraw szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli,
  2) opracowywanie projektów, planów, informacji w zakresie organizacji placówek oświatowych w gminie,
  3) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie spraw organizacyjnych, inwestycyjnych i gospodarczych,
  4) nadzór nad placówkami oświatowymi w zakresie zakupów materiałów środków trwałych innych niezbędnych artykułów oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
  5) organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola,
  6) prowadzenie ewidencji środków trwałych placówek oświatowych,
  7) wykonywanie zadań organu nadzorującego zakresie stosunku pracy nauczycieli,
  8) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów - kierowników placówek oświatowych,
  9) organizowanie dowozu dzieci do szkół,
  10) nadzór nad biblioteką publicznymi,
  11) zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunków działania,
  12) Prowadzenie działalności kulturalnej w gminie,
  13) wykonywanie zadań ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  14) Wykonywanie zadań w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. sanitarnych w urzędzie gminy i jednostkach podległych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  15) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie bhp, ppoż., sanitarnym,
  16) opracowywanie stosownych instytucji bhp, ppoż. w urzędzie i podległych jednostkach,
  17) prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
  18) kontrolowanie i organizowanie okresowych badań lekarskich,
  19) współpraca z PIP, SANEPID i PSP,
  20) wykonywanie innych czynności wynikających z aktualnych przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych.


  ilość wyświetleń: 1701
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra