Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych w zakresie spraw inwestycyjnych należy:

  a) opracowywanie projektów planów inwestycji w gminie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
  b) zbieranie ofert na opracowanie dokumentacji i wykonawstwa inwestycji,
  c) przygotowywanie materiałów do przetargów,
  d) ogłaszanie przetargów,
  e)organizowanie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego,
  f) przygotowywanie umów na wykonanie zadania inwestycyjnego,
  g) przekazywanie placów budowy,
  h) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz bieżąca współpraca z inspektorami nadzoru,
  i) udział w pracach komisji odbiorowych i przekazaniu inwestycji,
  j)prowadzenie i nadzór nad całością spraw związanych z inwestycjami prowadzonymi przez gminę,
  k) rozliczanie wspólnie ze Skarbnikiem Gminy prowadzonym przez gminę inwestycji,
  l) sporządzanie sprawozdań, informacji, wniosków dotyczących inwestycji,
  m)zakup materiałów na bieżące potrzeby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, na remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych oraz na potrzeby inwestycji,
  n) prowadzenie i nadzór nad magazynem zakupionych części i materiałów,
  o) przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji- zakupu materiałów i przetargów,
  p) nadzór nad pracownikami grupy robót publicznych, interwencyjnych, konserwatora elektryka i konserwatora wodociągu w zakresie zaopatrzenia w niezbędne materiały i przedmioty oraz zapewnienie frontu robót,
  r) realizacja zadań z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych wynikające ze stanowiska pracy .

   


  ilość wyświetleń: 1976
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra