Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych należy:
  1)udział w opracowywaniu projektów wniosków na zadania inwestycyjne dofinansowane z funduszy UE oraz funduszy krajowych w zakresie inwestycji i remontów,
  2) stałe pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości aplikowania
  o środki finansowe, pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych unii europejskiej,
  3) współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania projektów finansowych ze środków funduszy strukturalnych unii europejskiej,
  4) przygotowanie umów na prace projektowe oraz roboty budowlane,
  5) prowadzenie rejestru realizowanych przez Gminę projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
  6) udział w pracach komisji przetargowych,
  7) udział w przygotowywaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi.

  ilość wyświetleń: 1738
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra