ZGONY

  Do sporządzenia aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy wymagane jest:

  1. Obecność osoby sporządzającej zgon wraz z kartą zgonu ( od lekarza ) i dowodem osobistym ( lub akt urodzenia-dotyczy dziecka )
  2. Książeczka wojskowa osoby zmarłej dla osób podlegających służby wojskowej
  3. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu
  4. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
      · małżonek lub dzieci zmarłego;
      · najbliżsi krewni lub powinowaci;
      · osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgonosoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie sie o nim przekonały;
      · administrator domu, w którym nastąpił zgon.
  5. Akt zgonu sporządza sie na podstawie karty zgonu
  6. Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.

  ilość wyświetleń: 1956
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2009-12-30 12:16:07 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2009-12-30 12:16:07 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra