ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA

  1. Wiek osób uprawnionych do zawarcia małżeństwa: mężczyzna i kobieta - 18 lat ukończonych.
  2. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić:
      · dokument stwierdzający tożsamość;
      · odpis skrócony aktu urodzenia;
      · dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa.
      · złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
      · złozyc zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  3. Wymagane dokumenty (zostają w USC):
      · panna i kawaler - odpisy skrócone aktów urodzenia;
      · wdowiec/a - odpisy skrócone aktów urodzenia,odpisy
  skrócone aktu poprzedniego małżeństwaodpis skrócony aktu zgonu byłego małżonka;
      · rozwiedziony/a - odpisy skrócone aktów urodzenia,odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie;
  Ślub cywilny (termin złożenia zapewnienia na miesiąc przed zawarciem związku małżeńskiego):
  1. Przedstawienie w/w dokumentów;
  2. Złożenie zapewnienia;
  3. Opłata 75 zł - ogółem ( lub więcej gdy odpisy aktów bez pobranej opłaty )
  4. W dniu ślubu nowożeńcy zgłaszają się z:
      · dowodami osobistymi swoimi i świadków ( 18 lat ),
      · obrączkami.
  Ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnymi:
  1. Przynajmniej jedno z przyszłych małżonków zameldowane na terenie gminy
  2. Przedstawienie w/w dokumentów;
  3. Złożenie zapewnienia;
  4. Opłata 84 zł - ogółem ( lub więcej gdy odpisy aktówbez pobranej opłaty );
  5. Odebranie zaświadczenia dla duchownego (zaświadczenie ważne 3 miesiące).
  Po zawarciu małżeństwa:
  1. Obowiązek przemeldowania się pod adres, gdzie małżonkowie będą zamieszkiwać po zawarciu małżeństwa - wymiana DO
  2. Zgłosić sie po odbiór 3 sztuk odpisu skróconego aktu małżeństwa do USC na terenie tej gminy, gdzie odbył się ślub.
   

  ilość wyświetleń: 1675
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2009-12-30 12:14:46 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2009-12-30 12:14:46 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra