Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy


  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

  1. W zakresie obsługi Rady i Komisji Rady Gminy:
  a) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji,
  b) obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady; organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady,
  c) opracowywanie materiałów z obrad, uchwał (postanowień), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich właściwym organom i na właściwe stanowiska pracy do realizacji,
  d) prowadzenie rejestru uchwał (postanowień) Rady Gminy, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji, wniosków radnych,
  e) protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i komisji,
  f) opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji, ocen i wniosków,
  g) przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych,
  h) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
  i) organizowanie szkoleń radnych,
  j) wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników oraz współpraca w zakresie wyborów powszechnych i referendów ze stanowiskiem ds. organizacji i kadr,  
  k) udostępnianie informacji dotyczących działania Rady Gminy  oraz jej  Komisji,
  l) przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
  m) wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady, prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady,   
  n) organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz ich organami, w tym:
       - organizacja zebrań wiejskich i wiejskich zebrań wyborczych;
       - ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska wniosków zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru wniosków);
       - ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska uchwał zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru uchwał).
  o) przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.

   


  ilość wyświetleń: 1893
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-10-12 08:52:57 Konrad Zwierzyński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 08:52:57 przez Konrad Zwierzyński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra