REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

  1. Informacja o rejestrze:

  Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żarnów, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

  Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żarnów.
  Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żarnów obejmuje następujące instytucje:

   

  1) Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie

   

  Rejestr prowadzi: Elżbieta Przybył
  Referat Organizacyjno-Społeczny
  ul. Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów

   

  2. Sposób udostępniania rejestru:

  Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  Udostępnianie danych, o których mowa w pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żarnowie.

  Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

  Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

  Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

  Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

  Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 244
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-12-29 11:52:00 UG Żarnów
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-12-29 11:52:00 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra