Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały i regulaminy

Uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r.

31 Grudzień 2020
Uchwała nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie...

Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy...

Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...

247

24 Październik 2017
w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia...

17

12 Styczeń 2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty...

186

29 Marzec 2013
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy...

185

29 Marzec 2013
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty....

180

29 Marzec 2013
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów"....