Opłaty za wodę i ścieki


  Taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Żarnów

   

  Gmina Żarnów informuje, iż na podstawie decyzji Nr WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 11.07.2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia śćieków na terenie Gminy Żarnów.

   

  Mając na uwadze dobro mieszkańców, ich ochronę przed wzrostami cen za 1 m3 dostarczonej wody i za 1 m3 odprowadzanych ścieków w okresie obowiązywania nowej taryfy, Rada Gminy Żarnów w dniu 29 września 2022 r. podjęła Uchwałę Nr XLV/320/2022 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Żarnów.

   

  Część opłat z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców, zostanie pokryta ze środków finansowych Gminy Żarnów.

   

  Stawki netto opłaty za pobór wody i odprowadzenia ścieków (zł/m3) do 31 grudnia 2023 roku.

    od 13.08.2022 r. do 31.12.2022 r. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Pobór wody 3,24 zł
  (po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 0,49 zł)
  3,24 zł
  (po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 0,22 zł)
  Odprowadzenie ścieków 4,26 zł
  (po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 2,92 zł)
  4,26 zł
  (po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 2,87 zł)

   

  Do opłaty zostaje doliczona opłata abonamentowa w wysokości 1,40 zł netto miesięcznie. Do faktur wystawionych po 13 sierpnia 2022 r. będą wystawiane faktury korygujące.

   

  Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

   

  Przypominamy, że wysokość taryfy ustalana jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.


  ilość wyświetleń: 1857
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-01-14 14:49:04 Łukasz Dusza
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-14 14:49:04 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra