Lp.

  Sprawozdanie

  Oświadczenie

  1. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku
   Treść
   2. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku
   Treść
   3. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku
   Treść

   4.

  Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku

   Treść

   5. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011roku  Treść
   6. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011roku  Treść
   7. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011roku  Treść
   8. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku
   Treść
   9. Rb-N Kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
   Treść
   10. Rb-N Kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
   Treść
   11. Rb-N Kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku  Treść
   12. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
  Treść
   13. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
   Treść
   14. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
   Treść
   15. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
   Treść
   16. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  Treść
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
  Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 2108
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2012-07-20 14:11:33 Redaktor
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-07-20 14:11:33 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra