Lista wszystkich artykułów z kategorii: Budżet Gminy na rok 2011

179

26 Czerwiec 2012
Uchwała II/179/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie opinii wniosku Komisji...

83

21 Maj 2012
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2011 rok...

514

27 Grudzień 2011
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żarnów...

513

27 Grudzień 2011
w sprawie: opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żarnów...

512

27 Grudzień 2011
opinia w sprawie projektu budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok...

79

30 Listopad 2011
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na...

78

30 Listopad 2011
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2012 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2020....

73

09 Listopad 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 rok....

72

09 Listopad 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2021...

71

17 Październik 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

57

17 Październik 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

66

17 Październik 2011
w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2011 rok...