Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji (budowa farmy fotowoltaicznej Zdyszewice)

06 Marzec 2023
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej...

Obwieszczenie o braku konieczności uzyskania decyzji (farma fotowoltaiczna Wierzchowisko)

08 Grudzień 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia, iż w dniu 07.12.2022 zostało wydane zaświadczenie POŚK.R.6220.13.2022 o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego (budowa farmy fotowoltaicznej Zdyszewice)

10 Listopad 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej...

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego (wydobywanie kopaliny Chełsty)

04 Listopad 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny - iłów...

Informacja o przeniesieniu decyzji (budowa farmy fotowoltaicznej na dz. 1241 1242 1243 w obrębie Żarnów)

22 Wrzesień 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na:  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (wydobywanie kopaliny Chełsty)

02 Wrzesień 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (przebudowa drogi Marcinków - Adamów)

17 Sierpień 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na:  „Przebudowa drogi Marcinków - Adamów, dz. ozn. nr...