Krzysztof Błażej Nawrocki


  Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   
  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie

  1.

  Krzysztof Błażej Nawrocki

  Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie

  03.12.2010

  2. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  21.12.2010
  3. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  29.04.2011
    Krzysztof Błażej Nawrocki Korekta oświadczenia  z 29 kwietnia 2011 roku  Treść
   4. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  30.04.2012
   5. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów

   26.04.2013

    Krzysztof Błażej Nawrocki    26.04.2013
   6. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  29.04.2014
   7. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  15.09.2014
   8. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  15.12.2014
  9. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 28.04.2015
    Krzysztof Błażej Nawrocki Korekta oświadczenia z 06.07.2015 06.07.2015
  10. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 29.04.2016
    Krzysztof Błażej Nawrocki Wyjaśnienie 20.06.2016
  11. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 26.04.2017
  12. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 30.04.2018
  13. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 09.10.2018
  14. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 30.04.2019
  15. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 30.04.2020
  16. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 30.04.2021
  17. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów Pismo ŁUW
  29.04.2022
  Wyjaśnienie
  18. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 26.04.2023
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 2954
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2010-12-31 09:21:20 Redaktor
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-12-31 09:21:20 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra