Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową


  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

    1.

   Anna Marzena Ślęzak

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie - pełniąca obowiązki kierownika

    21.01.2013

    Anna Marzena Ślęzak
  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie - pełniąca obowiązki kierownika  29.04.2013
    Anna Marzena Ślęzak
  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie - pełniąca obowiązki kierownika  09.10.2013
  2. Małgorzata Pietruszka
  Kierownik GOPS w Żarnowie
  30.04.2013
  3.
  Ewa Borończyk
  Kierownik GBP w Żarnowie
   19.04.2013
    Ewa Borończyk
  Korekta
   07.05.2013
  4.
  Bogusława Agata Wiaderna
  Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie
   29.04.2013
    Bogusława Agata Wiaderna Korekta
   07.05.2013
  5.
  Maria Domańska
  Dyrektor SP w Klewie
   28.04.2013
    Sprostowanie do wyjaśnienia oświadczenia majątkowego z dnia 28.04.2013
   Treść
  6.
  Maria Grzybowska
  Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
   29.04.2013
   7. Marcin Baranowski
  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
   26.10.2013
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


  ilość wyświetleń: 1821
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2013-01-23 14:32:00 Redaktor
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-01-23 14:32:00 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra