Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

   1. Bogusława Agata Wiaderna
  Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie  Treść
   2. Maria Monika Grzybowska
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
   Treść
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

  ilość wyświetleń: 1487
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-09-30 13:41:50 Konrad Zwierzyński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-09-30 13:41:50 przez Konrad Zwierzyński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra