Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia   o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

   
  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie

  1.

  Joanna Grodzicka

  Przewodnicząca Rady Gminy Żarnów (do 29.04.2020)

  Radna Rady Gminy Żarnów

  Treść

  Treść

  2. Mirosław Bubis

  Przewodniczący Rady Gminy Żarnów (od 29.04.2020)

  Wyjaśnienie

  Radny Rady Gminy Żarnów 

  Treść

  Treść

  Treść

  3. Grażyna Bucewka    Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Żarnów  Treść
  4. Anna Wojciechowska Radna Rady Gminy Żarnów  Treść
  5. Sylwester Adamczyk Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  6. Sławomir Błażejewski Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  7. Olga Kwiatkowska Radna Rady Gminy Żarnów  Treść
  8. Paweł Borończyk Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  9. Leszek Czyżykowski Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  10. Marzena Stępień Radna Rady Gminy Żarnów  Treść
  11. Małgorzata Kwiecień Radna Rady Gminy Żarnów  Treść
  12. Marek Kubiszewski Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  13. Arkadiusz Ściubeł Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  14. Piotr Twardowski Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  15. Robert Szulc  Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
  Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
   

  ilość wyświetleń: 1791
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2020-05-18 09:53:00 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-18 09:53:00 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra