Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia   o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

   

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

  1.

  Joanna Grodzicka

    Przewodnicząca Rady Gminy Żarnów

  Treść

  2. Grażyna Bucewka    Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Żarnów  Treść
  3. Anna Wojciechowska   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  4. Sylwester Adamczyk   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  5. Sławomir Błażejewski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  6. Olga Kwiatkowska   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  7. Paweł Borończyk   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  8. Mirosław Bubis    Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  9. Leszek Czyżykowski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  10. Marzena Stępień   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  11. Małgorzata Kwiecień   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  12. Marek Kubiszewski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  13. Arkadiusz Ściubeł   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  14. Piotr Twardowski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
  15. Robert Szulc    Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
  Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 1634
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-04-02 13:42:20 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-02 13:42:20 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra