Lista wszystkich artykułów z kategorii: Rozeznania cenowe (do 31.12.2020 r.)

Rozeznanie cenowe

10 Listopad 2020
Wykonanie ogrodzenia terenu targowiska gminnego w Żarnowie....

Rozeznanie cenowe

27 Październik 2020
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag...

Rozeznanie cenowe

05 Październik 2020
Dostawa wyposażenia drobnego w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego dla sołectwa Żarnów...

Rozeznanie cenowe

05 Październik 2020
Dostawa wyposażenia RTV-AGD w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na części....

Zapytanie ofetowe Opracowanie dla Gminy Żarnów projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

14 Wrzesień 2020
Zapytanie ofetowe Opracowanie dla Gminy Żarnów projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego...

Informacja o wyborze Wykonawcy

02 Wrzesień 2020
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie"...

Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego

02 Wrzesień 2020
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"...

Rozeznanie cenowe

21 Sierpień 2020
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bik Bag"...

Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego

21 Sierpień 2020
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"...

Informacja o wyborze Wykonawcy

20 Sierpień 2020
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”...

Rozeznanie cenowe

18 Sierpień 2020
Sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”...