Lista wszystkich artykułów z kategorii: Ogłoszenia

Informacja o naborze kandydatów na Rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2021

29 Styczeń 2021
Dnia 29 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r....

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Opoczyńskim

05 Styczeń 2021
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / MEDIACJA Dla kogo pomoc? - osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów...

Informacja dla rolników – beneficjentów pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020

27 Październik 2020
Na podstawie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 741)...

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Opoczyńskim

29 Lipiec 2020
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej...

Apel Wójta Gminy Żarnów do wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów

27 Marzec 2020
Informacja z 27 marca 2020 roku...

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów (od wtorku 17 marca 2020 roku)

17 Marzec 2020
Informacja z 17 marca 2020 roku...

Informacja Wojewody Łódzkiego do Rad Gmin województwa łódzkiego

16 Marzec 2020
Informacja z dnia 14 marca 2020 roku...

Zakaz handlu na targowisku przy ul. Koneckiej w Żarnowie

13 Marzec 2020
Informacja z dnia 13 marca 2020 roku...

Komunikat dla petentów Urzędu Gminy w Żarnowie (Zmiana organizacji pracy Urzędu)

12 Marzec 2020
Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów, w związku z rozprzestrzeniającym się nowym koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19...

Komunikat Starosty Opoczyńskiego do Mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego (Brak zarażeń koronawirusem u osób z terenu powiatu opoczyńskiego)

12 Marzec 2020
Szanowni Państwo, informuję, że na dzień dzisiejszy, tj. 12 marca 2020 roku, nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem COVID-19  u...

OGŁOSZENIE

06 Marzec 2019
06.03.2019 r. Przerwa w dostawie wody...