Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2023

Zarządzenie Nr 0050/11/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 stycznia 2023 r.

25 Styczeń 2023
W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych...

Zarządzenie Nr 0050/10/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 stycznia 2023 r.

24 Styczeń 2023
W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 0050/9/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 stycznia 2023 r.

24 Styczeń 2023
W sprawie odwołania ze stanowiska Zastęcy Wójta Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 0050/8/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 stycznia 2023 r.

18 Styczeń 2023
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 0050/7/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 stycznia 2023 r.

18 Styczeń 2023
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiczego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom...

Zarządzenie Nr 0050/6/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 stycznia 2023 r.

18 Styczeń 2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r....

Zarządzenie Nr 0050/5/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 03 stycznia 2023 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie ustalenia harmonogramu czynnści w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającycm na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Zarządzenie Nr 0050/4/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 03 stycznia 2023 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie ustalenia zasad wynajmu pojazdów mechanicznych stanowiącychc własność Gminy Żarnów i wysokości opłat za świadczone usługi...

Zarządzenie Nr 0050/3/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02 stycznia 2023 r.

02 Styczeń 2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r....

Zarządzenie Nr 0050/2/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02 stycznia 2023 r.

02 Styczeń 2023
W sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Żarnów na lata 2023-2025...

Zarządzenie Nr 0050/1/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02 stycznia 2023 r.

02 Styczeń 2023
W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnów...