Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/36/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 maja 2022 r.

20 Maj 2022
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w urzędzie stanu cywilnego oraz ds. wojskowych, obronnych i obrony cywilnej...

Zarządzenie Nr 0050/35/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 maja 2022 r.

16 Maj 2022
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 0050/34/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 maja 2022 r.

16 Maj 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/33/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 maja 2022 r.

16 Maj 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/32/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 maja 2022 r.

11 Maj 2022
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. inwestycji...

Zarządzenie Nr 0050/31/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 kwietnia 2022 r.

25 Kwiecień 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/30/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 kwietnia 2022 r.

25 Kwiecień 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/29/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2022 r.

15 Kwiecień 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/28/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2022 r.

15 Kwiecień 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: turystyki i krajoznawstwa na 2022 rok...

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...