Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2020 r.

31 Grudzień 2020
W sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Żarnów do spraw równego traktowania...

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2020 r.

31 Grudzień 2020
W sprawie wprowadzenia Polityki Antymobingowej w Urzędzie Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31.12.2020 r.

31 Grudzień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31.12.2020 r.

31 Grudzień 2020
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2020-2028...

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30.12.2020 r.

30 Grudzień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r.

30 Grudzień 2020
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 grudnia 2020 r.

23 Grudzień 2020
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji polegającej na wykonaniu ogrodzenia targowiska gminnego w Żarnowie w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie...

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 grudnia 2020 r.

21 Grudzień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2020 r.

16 Grudzień 2020
W sprawie sprzedaży używanego busa Volkswagen LT46 158 TDI MWB stanowiącego własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2020 r.

16 Grudzień 2020
W sprawie sprzedaży używanego autobusu Autosan H9-21.41S stanowiącego własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 grudnia 2020 r.

14 Grudzień 2020
W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 grudnia 2020 r.

14 Grudzień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....