Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

96

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żarnów...

95

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie nadania planu finansowego dla Domu Dziennego pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach na 2016 rok...

94

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki kierownika Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach...

93

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzew tzw.: "Sprzedaż drzewa" oraz "Sprzedaż drzewa na pniu"...

92

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 27.12.2016 r. pn.:...

91

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

90

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dostawy sprzętu RTV-AGD w ramach zadania pn.: "Dom Dziennego Pobytu Senior-WIGOR" w Niemojowicach...

89

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru wykonania prac remontowych i adaptacyjnych oraz elewacji budynku dziennego pobytu seniora w ramach...

88

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. odbioru dostawy i montażu wykładziny antypoślizgowej w budynku dziennego domu pobytu seniora w ramach...

87

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dostawy mebli w ramach zadania pn.: "Dom dziennego pobytu Senior - WIGOR" w...

86

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

85

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dostawy sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn.: "Dom Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR"...