Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2011

91

06 Luty 2012
w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. oraz  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na...

44

12 Styczeń 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

41

12 Styczeń 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

40

12 Styczeń 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

93

10 Styczeń 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

90

10 Styczeń 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

89

09 Styczeń 2012
w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy Żarnów oraz Gminnego Domu Kultury w...

87

27 Grudzień 2011
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r....

88

13 Grudzień 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

85

09 Grudzień 2011
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej...

84

07 Grudzień 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

54

30 Listopad 2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie....