Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2023

Uchwała Nr LIII/390/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

26 Kwiecień 2023
W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

Uchwała Nr LIII/389/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

26 Kwiecień 2023
W sprawie uchwalenia planu finansowego wydatków na 2023 rok na rzecz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz...

Uchwała Nr LIII/386/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

26 Kwiecień 2023
W sprawie zmiany Uchwały Nr LI/373/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki...

Uchwała Nr LIII/388/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

25 Kwiecień 2023
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr LIII/387/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

25 Kwiecień 2023
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr LII/385/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2023 r....

Uchwała Nr LII/384/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023-2033...

Uchwała Nr LII/383/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie...

Uchwała Nr LII/382/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Uchwała Nr LII/381/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Żarnów statusu miasta...

Uchwała Nr LI/380/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 marca 2023 r.

23 Marzec 2023
W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na udzielenie...

Uchwała Nr LI/379/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 marca 2023 r.

23 Marzec 2023
W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowisko...