Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLVII/337/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Żarnów...

Uchwała Nr XLVII/336/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Żarnów...

Uchwała Nr XLVII/335/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Skórkowice, gm. Żarnów...

Uchwała Nr XLVII/334/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz...

Uchwała Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

Uchwała Nr XLVII/332/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie...

Uchwała Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych...

Uchwała Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych...

Uchwała Nr XLVII/329/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żarnów, a Gminą Aleksandrów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego...

Uchwała Nr XLVII/328/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

Uchwała Nr XLVII/327/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r....

Uchwała Nr XLVII/326/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych...