Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLVIII/353/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XLVIII/352/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie geodezyjnym Paszkowice...

Uchwała Nr XLVIII/351/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie geodezyjnym Pilichowice...

Uchwała Nr XLVIII/350/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Żarnów repatrianta z Kazachstanu wraz z rodziną...

Uchwała Nr XLVIII/349/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu...

Uchwała Nr XLVIII/348/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok...

Uchwała Nr XLVIII/347/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok...

Uchwała Nr XLVIII/346/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żarnów, a także trybu i zakresu...

Uchwała Nr XLVIII/345/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w przypadku zwrotu rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i...

Uchwała Nr XLVIII/344/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XLVIII/343/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

Uchwała Nr XLVIII/342/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...