Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok...

Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok...

Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2022 r....

Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r.

03 Styczeń 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...

Uchwała Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

Uchwała Nr XXXVII/259/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarnów”...

Uchwała Nr XXXVII/258/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „ Senior – WIGOR” w Niemojowicach...

Uchwała Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Żarnów...