Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2019

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy...

Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok...

Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu(ul. Zielona w Żarnowie)...

Uchwała Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (Zdyszewice - Dłużniewice)...

Uchwała Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok...

Uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok...

Uchwała Nr XVI/93/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2020 rok...

Uchwała Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnówna lata 2020 - 2028...