Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2018

7

10 Styczeń 2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...

6

10 Styczeń 2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

5

10 Styczeń 2019
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r....

4

10 Styczeń 2019
powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Żarnów...

3

10 Styczeń 2019
w ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów...

2

10 Styczeń 2019
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

1

10 Styczeń 2019
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

18

03 Styczeń 2019
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

17

03 Styczeń 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok...

16

03 Styczeń 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Żarnów na lata 2019-2021...

15

03 Styczeń 2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla...

14

03 Styczeń 2019
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom...