Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2017

270

17 Styczeń 2018
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji...

275

17 Styczeń 2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok...

276

17 Styczeń 2018
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok...

278

17 Styczeń 2018
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107357E...

279

17 Styczeń 2018
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu...

277

17 Styczeń 2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok...

267

15 Grudzień 2017
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy...

266

15 Grudzień 2017
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

265

15 Grudzień 2017
w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

264

15 Grudzień 2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów...

263

15 Grudzień 2017
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji...

262

15 Grudzień 2017
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90...