Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

92

24 Czerwiec 2014
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok...

69

24 Czerwiec 2014
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów...

68

24 Czerwiec 2014
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Żarnów nieruchomości od Skarbu Państwa...

65

24 Czerwiec 2014
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wyniki sportowe...

66

24 Czerwiec 2014
w sprawie wyboru ławników...

67

26 Lipiec 2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach...

86

14 Luty 2012
w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2021...

87

14 Luty 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 r....

88

14 Luty 2012
w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020...

89

14 Luty 2012
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok...

90

14 Luty 2012
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012...

91

14 Luty 2012
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015...