Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2007

30

04 Październik 2007
uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

29

23 Maj 2007
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy Przewodniczącego oraz diet dla radnych i sołtysów i określenie zasad...

28

23 Maj 2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2007r....

27

23 Maj 2007
w sprawie oddania do korzystania sołectwu wsi Marcinków nieruchomości...

26

23 Maj 2007
W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy...

24

23 Maj 2007
W sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej mienie Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy...

25

23 Maj 2007
w sprawie: podziału nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy z przeznaczeniem pod drogę...

23

21 Marzec 2007
w sprawie: ustalenia godzinowych stawek ekwiwalentu za udział w akcjach i ćwiczeniach szkoleniowych...

22

21 Marzec 2007
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Żarnów...

21

21 Marzec 2007
w sprawie: uchylenia uchwały Nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006r....

20

21 Marzec 2007
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2007...

19

21 Marzec 2007
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych...