Zastępca Wójta wykonuje obowiązki służbowe w zakresie powierzonym przez Wójta i w związku z tym, zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadań gminy.

  Zastępca Wójta reprezentuje Gminę na zewnątrz i składa jednoosobowo oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, na podstawie udzielonych upoważnień| i pełnomocnictw.  

  Zastępca Wójta wydaje, w imieniu Wójta decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

  Zastępca Wójta, działając na podstawie udzielonego upoważnienia zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, wykonywaniem innych obowiązków służbowych poza stałym miejscem pracy oraz niezdolnością do pracy z powodu choroby.

  Zastępca Wójta pełni funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  

  Zastępca Wójta nadzoruje pracę:

  1)      Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej i Wodno-Kanalizacyjnej Gminy;

  2)      Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Gminy;

  3)      Samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

  4)      Samodzielnego stanowiska ds. wojskowych i obronnych;

  5)      Samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej;

  6)      Samodzielnego stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych.


  ilość wyświetleń: 1779
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra