Kompetencje Skarbnika Gminy

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

  Skarbnik jako główny księgowy budżetu i kierownik referatu finansowego zapewnia prawidłowe wykonywanie gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności:

  1)  opracowuje projekt budżetu gminy oraz plany finansowe inwestycji, remontów i  środków specjalnych,

  2) proponuje zmiany w budżecie gminy i środkach specjalnych w ramach uprawnień przysługujących wójtowi gminy,

  3) sporządza okresowe i roczne sprawozdania oraz bilansy i opracowania statystyczne z zakresu księgowości budżetowej,

  4) podejmuje czynności związane z opracowaniem i realizacją planów finansowych podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz nadzoruje ich działalność finansową,

  5) prowadzi ewidencję mienia gminy,

  6)  współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym,

  7) czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej poprzez terminową realizację dochodów oraz zapobieganie niewłaściwym wydatkom,

  8) prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz związaną z tym dokumentację,

  9) nadzoruje i koordynuje działalność referatu Finansowego,

  10) wypełnia inne, nie wymienione wyżej obowiązki wynikające z przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, podatków i finansów publicznych.

   


  ilość wyświetleń: 1729
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra