Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

06 Maj 2019
Żarnów, dnia 23.04.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.8.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM

02 Maj 2019
OFERTA SPRZEDAŻ DRZEWA NA PNIU Informacje   Jednostka:                                                                             Gmina Żarnów Data ogłoszenia:                                                                   02.05.2019 r. Termin składania dokumentów:                                            09.05.2019 r. Ogłaszający:                                                                         Wójt Gminy Żarnów Osoba wytwarzająca informację:                                         Emilia

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM

02 Maj 2019
OFERTA SPRZEDAŻ DRZEWA NA PNIU Informacje   Jednostka:                                                                            Gmina Żarnów Data ogłoszenia:                                                                   02.05.2019 r. Termin składania dokumentów:                                           09.05.2019 r. Ogłaszający:                                                                         Wójt Gminy Żarnów Osoba wytwarzająca informację:                                         Emilia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

02 Maj 2019
Żarnów, dnia 08.04.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.6.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

16 Kwiecień 2019
Żarnów, dnia 16.04.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.7.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację