Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  59638
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  40730
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  32619
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11725
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8701
>Gmina Żarnów>Aktualności  8463
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6978
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6907
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6253
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4959
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4923
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4559
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4051
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3668
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3596
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3369
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3352
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3246
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3104
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3052
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2896
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2848
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2804
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2725
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2601
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2525
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2513
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2466
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2459
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2402
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2331
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2294
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2230
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2223
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2205
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2135
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2122
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2120
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2119
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2098
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2080
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2062
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  2036
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2029
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2025
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1982
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1974
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1964
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1949
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1910
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1903
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1886
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1868
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1865
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1857
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1844
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1811
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1803
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1776
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1754
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1702
>Informacje udostępnione>Informacje  1691
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1685
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1676
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1668
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1649
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1633
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1632
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1608
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1573
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1553
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1545
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1541
>Gmina Żarnów>ePUAP  1529
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1518
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1506
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1496
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1484
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1478
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1475
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1469
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1434
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1431
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1425
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1404
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1382
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1381
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1380
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1379
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1361
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1349
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1348
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1340
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1336
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1336
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1327
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1321
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1318
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1302
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1299
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1297
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1288
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1287
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1287
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1286
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1285
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1278
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1274
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1261
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1243
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1242
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1231
Budżet Gminy>Budżet>2006  1231
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1224
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1213
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1211
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1208
Budżet Gminy>Budżet>2007  1205
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1204
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1201
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1196
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1195
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1188
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1188
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1186
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1185
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1184
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1181
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1176
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1171
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1171
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1171
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1165
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1164
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1163
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1159
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1156
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1153
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1142
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1139
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1138
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1125
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1124
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1119
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1117
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1116
Budżet Gminy>Budżet>2005  1106
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1105
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1105
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1098
>Informacje dla petenta>Linki  1097
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1097
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1094
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1093
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1091
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1084
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1083
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1081
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1079
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1079
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1076
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1075
Budżet Gminy>Budżet>2008  1074
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1074
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1072
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1072
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1071
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1066
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1064
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1056
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1055
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1054
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1053
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1052
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1051
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1049
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1047
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1046
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1043
Budżet Gminy>Budżet>2003  1043
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1042
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1040
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1031
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1031
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1028
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1025
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1021
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1020
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1018
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  1016
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  1016
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  1013
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  1013
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  1013
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  1010
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  1010
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  1009
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  1009
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  1008
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  1007
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  1003
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  1001
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  999
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  999
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  997
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  996
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  996
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  994
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  989
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  988
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  987
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  982
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  982
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  982
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  979
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  979
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  978
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  977
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  976
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  975
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  972
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  968
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  965
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  964
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  962
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  960
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  960
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  959
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  958
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  958
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  958
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  958
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  956
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  955
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  950
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  950
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  948
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  943
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  942
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  940
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  939
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  936
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  934
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  932
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  931
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  931
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  923
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  920
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  913
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  910
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  907
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  906
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  904
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  903
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  899
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  895
Budżet Gminy>Budżet>2004  875
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  867
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  865
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  859
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  854
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  851
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  847
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  843
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  839
>Informacje dla petenta>Redakcja  811
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  809
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  793
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  784
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  768
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  762
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  757
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  755
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  749
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  737
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  735
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  726
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  721
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  716
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  714
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  698
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  688
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  688
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  681
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  662
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  644
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  643
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  630
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  628
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  624
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  620
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  605
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  532
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  516
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  493
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  481
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  477
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  452
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  437
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  407
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  383
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  381
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  355
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  347
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  309
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  309
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  269
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  267
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  250
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  189
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  178
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2019  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  141
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2019 rok  136
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2019  135
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  117
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  100
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  97
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
>Przetargi i oferty>Użyczenia  85
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  75
>Informacje dla petenta>Wybory Sołeckie 2019  74
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  60
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  59
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  57
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2019  57
Podmioty>Zastępca Wójta>Działalność i kompetencje  55
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  55
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Zastępca Wójta>Informacje  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Podmioty>Rada Gminy>Nagrania Sesji  46
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  44
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  42
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Informacje dla petenta>Petycje  39
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Informacje dla petenta>Petycje  34
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2019-2024  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Komunalizacja  16
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
>Informacje dla petenta>Petycje  10
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Początek strony