Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  57152
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  38648
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  30442
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11559
>Gmina Żarnów>Aktualności  8375
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8342
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6798
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6778
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6153
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4646
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4628
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4486
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3984
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3594
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3470
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3288
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3258
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3034
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3013
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2995
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2859
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2766
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2744
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2694
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2522
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2487
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2454
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2401
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2371
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2292
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2267
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2252
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2173
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2141
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2116
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2063
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2061
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2056
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2056
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2053
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2025
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2003
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2001
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1998
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1970
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1937
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1932
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1905
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1890
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1853
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1851
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1844
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1819
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1816
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1814
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1805
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1775
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1745
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1730
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1694
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1648
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1621
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1612
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1607
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1583
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1580
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1543
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1520
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1510
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1504
>Informacje udostępnione>Informacje  1503
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1488
>Gmina Żarnów>ePUAP  1478
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1465
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1464
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1457
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1450
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1449
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1446
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1433
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1401
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1396
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1374
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1373
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1366
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1352
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1348
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1344
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1337
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1315
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1302
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1296
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1287
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1285
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1283
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1272
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1268
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1261
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1259
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1259
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1257
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1257
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1254
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1252
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1252
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1240
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1239
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1237
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1209
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1207
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1205
Budżet Gminy>Budżet>2006  1200
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1197
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1189
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1173
Budżet Gminy>Budżet>2007  1173
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1172
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1171
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1170
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1162
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1154
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1152
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1151
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1151
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1147
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1139
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1139
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1138
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1137
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1136
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1133
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1132
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1131
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1130
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1125
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1125
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1121
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1119
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1106
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1103
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1092
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1089
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1087
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1087
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1079
Budżet Gminy>Budżet>2005  1076
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1076
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1075
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1074
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1068
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1068
>Informacje dla petenta>Linki  1063
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1062
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1060
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1054
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1050
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1050
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1048
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1048
Budżet Gminy>Budżet>2008  1048
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1046
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1044
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1043
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1042
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1033
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1033
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1032
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1028
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1027
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1026
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1026
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1022
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1020
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1018
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1016
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1015
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1014
Budżet Gminy>Budżet>2003  1013
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1010
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1009
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1007
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1006
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1004
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1003
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  995
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  995
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  991
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  991
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  987
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  986
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  986
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  986
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  982
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  981
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  980
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  979
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  977
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  977
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  977
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  976
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  973
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  972
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  972
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  971
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  966
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  966
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  964
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  963
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  962
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  958
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  956
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  953
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  952
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  952
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  950
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  950
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  948
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  946
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  944
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  944
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  941
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  940
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  937
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  936
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  936
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  936
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  933
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  933
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  933
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  933
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  928
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  926
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  925
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  924
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  918
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  917
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  915
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  914
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  914
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  910
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  910
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  910
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  909
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  909
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  908
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  894
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  892
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  887
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  886
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  880
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  879
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  879
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  875
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  873
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  869
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  864
Budżet Gminy>Budżet>2004  852
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  842
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  836
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  833
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  829
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  827
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  827
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  814
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  814
>Informacje dla petenta>Redakcja  786
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  773
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  765
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  762
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  727
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  727
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  726
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  721
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  709
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  705
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  704
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  689
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  681
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  680
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  665
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  653
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  639
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  637
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  632
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  626
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  624
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  611
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  609
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  591
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  588
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  575
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  507
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  472
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  461
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  455
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  428
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  411
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  410
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  384
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  323
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  321
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  292
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  279
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  258
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  254
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  251
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  245
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  241
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  239
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  199
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  136
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  119
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  81
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  43
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  38
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  24
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Początek strony