Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  60812
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  41604
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  33525
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11857
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8850
>Gmina Żarnów>Aktualności  8493
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  7080
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6938
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6285
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  5071
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  5063
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4579
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4120
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3688
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3647
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3381
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3369
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3288
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3132
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3089
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2912
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2872
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2861
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2738
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2625
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2556
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2533
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2507
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2495
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2431
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2382
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2313
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2301
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2274
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2249
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2197
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2180
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2159
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2135
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2121
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2118
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2110
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  2092
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  2050
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2039
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2038
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  2018
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1992
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1972
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1945
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1938
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1935
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1897
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1882
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1868
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1855
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1823
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1820
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1784
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1779
>Informacje udostępnione>Informacje  1741
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1734
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1708
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1702
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1702
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1699
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1694
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1677
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1621
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1600
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1581
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1572
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1557
>Gmina Żarnów>ePUAP  1544
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1541
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1533
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1504
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1496
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1489
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1489
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1477
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1457
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1453
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1433
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1433
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1415
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1401
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1397
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1391
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1391
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1377
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1361
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1361
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1354
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1354
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1338
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1336
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1336
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1314
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1313
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1310
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1297
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1295
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1295
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1294
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1293
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1290
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1285
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1279
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1252
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1251
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1248
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1244
Budżet Gminy>Budżet>2006  1239
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1233
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1224
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1221
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1219
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1216
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1212
Budżet Gminy>Budżet>2007  1212
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1211
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1202
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1200
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1199
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1198
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1195
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1194
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1193
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1183
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1181
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1180
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1173
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1172
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1170
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1170
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1165
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1164
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1155
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1152
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1147
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1137
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1134
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1128
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1127
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1125
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1116
Budżet Gminy>Budżet>2005  1113
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1113
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1108
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1107
>Informacje dla petenta>Linki  1105
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1104
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1104
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1102
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1100
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1093
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1092
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1088
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1086
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1085
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1085
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1081
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1081
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1081
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1080
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1080
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1079
Budżet Gminy>Budżet>2008  1079
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1065
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1064
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1063
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1062
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1061
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1059
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1058
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1058
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1057
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1056
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1052
Budżet Gminy>Budżet>2003  1050
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1049
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1039
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1037
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1037
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1031
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1029
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  1027
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1027
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1026
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  1025
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  1023
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  1022
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  1021
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  1020
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  1019
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  1017
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  1017
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  1017
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  1017
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  1012
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  1010
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  1009
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  1007
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  1005
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  1005
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1004
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  1004
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  1002
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  995
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  993
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  993
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  990
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  989
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  987
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  986
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  986
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  985
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  985
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  984
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  982
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  974
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  973
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  970
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  970
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  968
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  967
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  966
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  966
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  965
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  965
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  963
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  963
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  963
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  962
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  958
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  957
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  952
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  951
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  947
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  946
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  943
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  942
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  939
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  938
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  937
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  931
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  924
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  923
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  918
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  916
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  913
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  911
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  909
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  909
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  903
Budżet Gminy>Budżet>2004  880
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  874
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  873
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  864
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  862
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  857
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  852
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  849
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  847
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  836
>Informacje dla petenta>Redakcja  819
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  818
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  801
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  790
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  775
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  765
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  762
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  755
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  747
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  742
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  735
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  729
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  726
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  726
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  714
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  702
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  701
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  694
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  691
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  673
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  652
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  643
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  642
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  639
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  636
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  611
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  537
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  531
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  499
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  493
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  488
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  467
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  452
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  438
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  428
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  397
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  384
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  369
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  368
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  331
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  324
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2019  294
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  284
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  278
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  276
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  222
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2019  209
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2019 rok  199
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  187
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  161
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  145
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  114
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  114
>Przetargi i oferty>Użyczenia  113
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  112
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019  102
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
>Informacje dla petenta>Wybory Sołeckie 2019  87
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2019  86
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  83
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  73
Podmioty>Zastępca Wójta>Działalność i kompetencje  72
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  70
Podmioty>Rada Gminy>Nagrania Sesji  70
Podmioty>Zastępca Wójta>Informacje  68
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  65
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2019-2024  56
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  52
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
>Informacje dla petenta>Petycje  50
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Oświadczenia majątkowe>Radni>2019 rok - kwiecień  44
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  42
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Informacje dla petenta>Petycje  39
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Raport o stanie Gminy Żarnów> Raport o stanie Gminy Żarnów za 2018r.>RAPORT 2018  28
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Komunalizacja  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>Informacje dla petenta>Rozkład jazdy  22
>>Podmioty  21
Budżet Gminy>Sprawozdania finansowe>31.12.2018  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Raport o stanie Gminy Żarnów> Raport o stanie Gminy Żarnów za 2018r.>Informacje  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
>Informacje dla petenta>Petycje  10
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2019 rok - kwiecień  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2018 rok  5
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Początek strony