Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  46078
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  29784
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  20089
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  10016
>Gmina Żarnów>Aktualności  7854
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  7082
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6061
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6042
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  5671
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  3925
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3500
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  2937
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  2883
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  2815
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  2781
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2572
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2463
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  2439
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2419
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2345
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2324
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2313
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  2248
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2136
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2087
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  1992
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  1984
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  1812
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  1807
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  1802
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1722
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1716
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  1672
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1668
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1614
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1597
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1557
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1548
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1536
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1534
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  1525
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1516
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1491
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  1487
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1486
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1455
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1450
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  1430
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1425
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1414
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1413
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1402
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1393
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1379
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1339
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1314
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1302
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1270
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1226
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1202
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1185
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1182
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1181
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1179
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1173
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1142
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1121
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1114
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1109
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1104
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1100
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1091
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1087
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1084
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1082
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1065
>Gmina Żarnów>ePUAP  1060
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1048
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1044
>Informacje udostępnione>Informacje  1044
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1034
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1029
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1020
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1009
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1001
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  989
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  988
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  982
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  974
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  960
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  959
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  947
Budżet Gminy>Budżet>2006  944
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  942
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  939
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  935
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  923
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  923
Budżet Gminy>Budżet>2007  919
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  918
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  917
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  907
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  904
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  879
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  869
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  868
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  867
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  862
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  861
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  853
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  852
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  848
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  843
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  839
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  839
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  838
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  837
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  831
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  827
Budżet Gminy>Budżet>2008  825
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  821
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  819
Budżet Gminy>Budżet>2005  815
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  814
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  812
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  808
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  807
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  806
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  805
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  799
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  795
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  795
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  793
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  792
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  790
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  788
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  786
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  784
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  783
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  782
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  781
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  780
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  779
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  772
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  771
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  766
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  765
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  765
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  758
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  757
Budżet Gminy>Budżet>2003  757
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  756
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  755
>Informacje dla petenta>Linki  754
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  750
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  749
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  749
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  749
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  745
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  743
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  743
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  742
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  741
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  735
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  732
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  730
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  729
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  728
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  726
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  723
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  722
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  720
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  720
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  719
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  718
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  716
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  716
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  715
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  714
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  714
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  714
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  713
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  713
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  712
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  712
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  712
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  709
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  709
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  707
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  706
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  706
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  704
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  702
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  702
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  698
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  696
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  691
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  691
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  688
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  688
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  686
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  686
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  686
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  685
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  684
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  682
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  681
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  679
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  679
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  678
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  678
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  674
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  671
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  670
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  669
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  669
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  669
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  666
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  665
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  663
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  663
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  661
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  660
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  659
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  659
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  659
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  658
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  658
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  657
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  657
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  655
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  653
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  652
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  650
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  638
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  636
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  634
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  634
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  631
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  630
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  628
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  627
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  625
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  625
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  624
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  624
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  623
Budżet Gminy>Budżet>2004  621
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  620
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  618
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  616
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  613
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  612
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  607
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  604
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  589
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  588
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  584
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  578
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  573
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  548
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  544
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  542
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  540
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  538
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
>Informacje dla petenta>Redakcja  521
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  519
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  494
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  493
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  487
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  486
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  482
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  476
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  456
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  446
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  435
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  414
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  414
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  402
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  394
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  392
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  390
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  386
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  386
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  385
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  367
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  338
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  308
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  304
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  261
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  190
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  187
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  162
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  96
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  22
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Początek strony