Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  53651
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  35715
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  27140
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11358
>Gmina Żarnów>Aktualności  8267
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8040
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6673
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6584
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6043
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4403
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4401
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4400
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3922
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3429
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3324
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3199
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3141
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2934
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2869
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2841
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2804
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2672
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2666
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2651
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2442
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2434
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2401
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2348
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2224
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2214
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2206
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2171
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2114
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2069
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2004
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2003
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2002
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1997
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1994
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1992
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1971
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1959
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1941
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1930
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1883
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1877
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1875
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1842
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1841
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1803
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1800
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1773
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1769
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1763
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1750
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1745
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1715
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1686
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1658
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1604
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1600
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1558
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1555
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1539
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1527
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1518
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1477
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1450
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1444
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1438
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1435
>Gmina Żarnów>ePUAP  1426
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1423
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1405
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1397
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1394
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1387
>Informacje udostępnione>Informacje  1386
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1384
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1378
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1354
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1347
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1336
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1317
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1315
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1305
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1305
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1303
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1280
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1255
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1255
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1253
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1244
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1240
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1237
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1235
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1218
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1214
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1213
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1210
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1207
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1203
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1202
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1201
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1199
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1196
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1196
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1185
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1168
Budżet Gminy>Budżet>2006  1163
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1162
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1157
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1156
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1151
Budżet Gminy>Budżet>2007  1135
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1129
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1124
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1121
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1119
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1114
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1111
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1109
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1109
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1109
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1109
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1098
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1094
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1092
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1090
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1089
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1088
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1084
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1082
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1079
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1076
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1073
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1068
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1063
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1060
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1051
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1045
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1044
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1042
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1038
Budżet Gminy>Budżet>2005  1038
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1037
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1035
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1035
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1033
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1029
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1028
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1021
>Informacje dla petenta>Linki  1021
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1019
Budżet Gminy>Budżet>2008  1012
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1010
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1009
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1008
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1006
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1006
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1002
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1001
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1001
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  994
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  989
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  989
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  989
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  988
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  983
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  982
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  981
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  980
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  979
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  976
Budżet Gminy>Budżet>2003  975
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  974
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  971
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  967
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  967
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  965
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  963
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  963
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  962
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  957
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  956
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  948
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  948
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  946
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  945
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  945
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  944
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  942
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  942
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  940
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  939
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  938
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  937
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  936
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  935
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  934
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  931
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  930
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  930
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  925
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  925
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  924
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  924
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  922
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  921
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  915
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  913
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  912
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  910
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  910
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  909
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  909
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  908
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  906
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  906
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  905
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  904
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  902
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  900
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  900
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  898
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  897
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  897
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  894
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  893
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  891
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  889
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  889
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  889
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  888
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  884
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  881
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  876
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  876
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  875
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  875
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  874
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  874
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  873
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  867
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  861
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  856
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  853
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  850
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  847
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  845
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  843
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  841
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  841
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  835
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  831
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  824
Budżet Gminy>Budżet>2004  818
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  807
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  801
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  796
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  795
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  792
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  786
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  780
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  777
>Informacje dla petenta>Redakcja  751
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  741
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  739
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  722
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  690
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  689
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  685
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  682
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  678
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  672
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  664
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  645
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  641
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  640
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  633
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  631
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  620
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  594
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  591
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  589
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  588
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  587
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  585
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  566
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  546
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  473
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  421
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  413
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  410
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  366
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  361
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  330
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  305
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  228
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  225
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  219
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  215
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  206
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  206
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  200
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  198
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  196
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  88
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  24
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Początek strony