Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  56131
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  37728
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  29528
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11514
>Gmina Żarnów>Aktualności  8338
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8216
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6767
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6725
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6123
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4586
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4570
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4457
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3974
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3542
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3447
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3258
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3207
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2985
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2976
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2922
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2847
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2744
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2724
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2684
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2479
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2476
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2439
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2389
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2306
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2272
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2248
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2236
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2159
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2124
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2078
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2050
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2046
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2044
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2044
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2037
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2008
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1990
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1986
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1982
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1950
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1930
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1920
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1878
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1878
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1843
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1839
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1826
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1808
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1806
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1800
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1796
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1765
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1733
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1715
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1669
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1638
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1602
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1596
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1595
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1570
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1561
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1525
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1501
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1488
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1486
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1477
>Informacje udostępnione>Informacje  1474
>Gmina Żarnów>ePUAP  1466
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1457
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1456
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1444
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1441
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1438
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1423
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1423
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1389
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1388
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1367
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1355
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1353
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1346
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1340
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1337
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1331
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1303
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1294
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1285
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1279
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1277
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1274
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1265
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1263
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1251
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1250
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1250
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1249
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1246
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1246
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1242
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1242
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1232
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1229
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1229
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1201
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1194
Budżet Gminy>Budżet>2006  1194
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1193
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1188
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1182
Budżet Gminy>Budżet>2007  1167
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1165
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1165
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1162
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1156
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1154
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1147
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1145
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1142
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1141
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1141
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1130
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1130
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1128
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1128
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1127
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1127
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1124
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1122
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1116
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1115
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1114
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1112
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1111
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1097
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1095
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1084
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1083
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1078
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1078
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1070
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1070
Budżet Gminy>Budżet>2005  1070
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1067
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1066
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1062
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1061
>Informacje dla petenta>Linki  1055
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1054
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1052
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1044
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1042
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1042
Budżet Gminy>Budżet>2008  1041
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1040
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1040
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1037
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1035
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1032
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1031
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1026
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1021
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1021
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1020
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1019
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1019
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1015
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1014
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1014
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1013
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1008
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1008
Budżet Gminy>Budżet>2003  1006
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1002
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1001
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1001
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  998
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  998
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  996
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  995
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  987
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  985
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  983
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  980
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  979
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  978
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  977
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  974
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  973
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  972
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  972
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  970
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  969
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  969
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  968
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  966
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  965
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  964
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  964
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  962
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  957
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  957
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  957
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  956
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  955
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  950
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  949
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  944
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  944
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  944
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  943
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  940
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  940
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  937
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  936
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  933
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  932
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  931
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  931
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  931
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  930
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  929
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  927
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  927
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  926
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  924
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  920
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  920
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  919
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  916
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  914
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  910
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  908
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  907
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  904
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  903
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  903
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  902
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  902
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  902
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  897
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  888
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  885
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  881
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  876
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  875
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  873
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  872
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  864
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  863
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  862
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  858
Budżet Gminy>Budżet>2004  845
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  835
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  829
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  822
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  822
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  820
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  820
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  807
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  806
>Informacje dla petenta>Redakcja  779
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  767
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  760
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  754
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  719
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  719
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  718
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  711
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  703
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  700
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  695
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  683
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  673
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  671
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  659
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  648
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  636
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  634
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  622
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  619
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  616
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  606
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  606
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  587
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  579
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  520
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  501
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  460
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  446
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  445
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  404
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  395
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  374
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  336
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  298
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  269
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  265
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  244
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  244
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  243
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  239
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  235
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  233
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  189
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  104
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  87
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  74
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Początek strony