Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z dn. 17-01-2018 Ogłoszenia 17.01.2018 15:21 Monika Kurzyk
2 Zmieniono ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2018 z dn. 17-01-2018 Ogłoszenia 17.01.2018 15:02 Monika Kurzyk
3 Dodano ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa z dn. 17-01-2018 Ogłoszenia 17.01.2018 15:00 Monika Kurzyk
4 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 17-01-2018 Ogłoszenia 17.01.2018 13:07 Konrad Zwierzyński
5 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 21-12-2017 Uchwały 17.01.2018 10:42 Monika Kurzyk
6 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 27-12-2017 Uchwały 17.01.2018 10:38 Monika Kurzyk
7 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 27-12-2017 Uchwały 17.01.2018 10:36 Monika Kurzyk
8 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 27-12-2017 Uchwały 17.01.2018 10:27 Monika Kurzyk
9 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 27-12-2017 Uchwały 17.01.2018 10:25 Monika Kurzyk
10 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 27-12-2017 Uchwały 17.01.2018 10:14 Monika Kurzyk
11 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE z dn. 11-01-2018 Przetargi 11.01.2018 15:25 Agnieszka Tyczyńska
12 Dodano ogłoszenie: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 z dn. 11-01-2018 Ogłoszenia 11.01.2018 9:50 Agnieszka Tyczyńska
13 Dodano pozycję menu: 2018 rok Menu 11.01.2018 9:47 Agnieszka Tyczyńska
14 Usunięto pozycję menu: 2018 rok Menu 11.01.2018 9:45 Agnieszka Tyczyńska
15 Dodano pozycję menu: 2018 rok Menu 11.01.2018 9:45 Agnieszka Tyczyńska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 386  prawy

Do druku Początek strony