Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Kadencja 2014-2018 nr. XXXI/2017 Protokoły 16.11.2017 11:50 Monika Kurzyk
2 Dodano protokół : Kadencja 2014-2018 nr. XXX/2017 Protokoły 16.11.2017 11:48 Monika Kurzyk
3 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 14:19 Monika Kurzyk
4 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 14:15 Monika Kurzyk
5 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 14:13 Monika Kurzyk
6 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 14:11 Monika Kurzyk
7 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:59 Monika Kurzyk
8 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:41 Monika Kurzyk
9 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:37 Monika Kurzyk
10 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:33 Monika Kurzyk
11 Dodano uchwałę :Uchwały 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:15 Monika Kurzyk
12 Dodano uchwałę :Budżet Gminy na rok 2017 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:10 Monika Kurzyk
13 Dodano uchwałę :Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 z dn. 26-10-2017 Uchwały 10.11.2017 13:00 Monika Kurzyk
14 Dodano uchwałę :2017 z dn. 24-10-2017 Uchwały 08.11.2017 14:45 Katarzyna Dziubek
15 Dodano uchwałę :2017 z dn. 20-10-2017 Uchwały 08.11.2017 14:43 Katarzyna Dziubek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 381  prawy

Do druku Początek strony