OGŁOSZENIE (wygasły...)

Gmina Żarnów, ul Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów typu SC-5, na podwoziu MAN TGL 12.180 4X2 BB rok produkcji 2010 nr. identyfikacyjny WMAN05ZZ5AY246293, nadbudowa firmy WUKO (samochód nowy, nieużywany, ważne przeglądy gwarancyjne, serwisowany)
 
Cena wywoławcza wynosi 490000,00 zł brutto.
 
Aukcja odbędzie się 30.08.2011r. o godz.13.00 w  budynku Urzędu Gminy w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5 - pok. 4 - sala konferencyjna.
      Licytant jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu wyznaczonego na licytację w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu. Wadium może być wnoszone na konto Gminy Żarnów (numer konta : 15897300030080080002570004 ) do dnia  30.08.2011r. do  godz.12:00. 
Dowód wpłaty prosimy okazać przed rozpoczęciem aukcji
Wadium wpłacone przez licytanta, który zaoferuje najwyższą cenę zaliczone będzie na poczet ceny, a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy kupna sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
      Wadium złożone przez pozostałych licytantów, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu aukcji.
      Postąpienie w aukcji wynosi: minimum 200,00 zł.
Samochód można oglądać 16-17.08.2011r. w godz. od 9:00 do 14:00 na parkingu przy OSP w Skórkowicach.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, tel. 44 75 77 055 wew. 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.

 

                                                                        Wójt

                                                                                                                                  Krzysztof Nawrocki 

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 05.08.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.08.2011. Wygasa 26.08.2011. Odsłon 6935
Początek strony