Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Roczny Program Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017

aktualne... Początek strony