Bogdan Kubiszewski

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Bogdan Jan Kubiszewski

Sekretarz

10.12.2010

2. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  04.04.2011
3. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  04.04.2012
4. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  05.04.2013
5. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  07.04.2014
6. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 09.04.2015
7. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 20.04.2016
8. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 06.04.2017
9. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 06.04.2018
10. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 23.04.2019
 
 

 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

 

 

Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 03.06.2014
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 14.06.2019. Odsłon 1800, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony