2014 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową


Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1. Małgorzata Pietruszka
Kierownik GOPS w Żarnowie
Tekst
2.
Ewa Borończyk
Kierownik GBP w Żarnowie
Tekst
3.
Bogusława Agata Wiaderna
Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie
Tekst
4.
Maria Domańska
Dyrektor SP w Klewie
Tekst
5.
Maria Grzybowska
Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
Tekst
 6. Marcin Baranowski
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
Tekst
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 03.06.2014
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.06.2014. Odsłon 957, Wersja 1drukuj
 
Początek strony