2007

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) osoby piastujące niżej wymienione funkcje są zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych.

(wszystkie pliki do pobrania w formacie .pdf)

 

Maria Morawska

Korekta do oświadczenia

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 18.11.2008
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.11.2008. Odsłon 1101, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony