Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi prawnej należy:
 1) udzielanie Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych opinii, porad i konsultacji prawnych,
 2) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki,
 3) opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności aktów prawnych, w tym w szczególności aktów prawa miejscowego, umów, porozumień, decyzji, upoważnień i pełnomocnictw,
 4) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta oraz pomoc w redagowaniu skomplikowanych projektów,
 5) reprezentacja przed urzędami i organami orzekającymi,
 6) obsługa prawna sesji Rady Gminy,
 7) inne zadania przewidziane w przepisach dotyczących obsługi prawnej.
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1028, Wersja 1drukuj
 
Początek strony