2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 79/2018, Z dnia: 10.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 79.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 10.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 77/2018, Z dnia: 28.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 77 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 78/2018, Z dnia: 28.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 78/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2018-2027
Załączniki:
Zarzadzenie nr 78.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 76/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 76.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 75/2018, Z dnia: 18.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.:"Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie"
Załączniki:
Zarzadzenie nr 75.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 18.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: 74/2018, Z dnia: 10.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 74.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 10.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 12.09.2018 , wersja 1
Numer: 73/2018, Z dnia: 31.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 73.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 07.09.2018 , wersja 1
Numer: 72/2018, Z dnia: 30.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 72.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 04.09.2018 , wersja 1
Numer: 71/2018, Z dnia: 09.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
Załączniki:
Zarzadzenie nr 71.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 09.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 28.08.2018 , wersja 1
Numer: 70/2018, Z dnia: 09.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
Zarzadzenie nr 70.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 09.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 28.08.2018 , wersja 1
Numer: 69/2018, Z dnia: 07.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2018 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2018 r.
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 07.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 10.08.2018 , wersja 1
Numer: 68/2018, Z dnia: 07.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 07.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Topolice"
Załączniki:
Zarzadzenie nr 68.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 07.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 10.08.2018 , wersja 1
Numer: 67/2018, Z dnia: 03.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 67.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 03.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 06.08.2018 , wersja 1
Numer: 66/2018, Z dnia: 31.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie nr 66.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 03.08.2018 , wersja 1
Numer: 65/2018, Z dnia: 30.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 65/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice"
Załączniki:
Zarzadzenie nr 65.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 30.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony