Działalność i kompetencje

Zastępca Wójta wykonuje obowiązki służbowe w zakresie powierzonym przez Wójta i w związku z tym, zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadań gminy.

Zastępca Wójta reprezentuje Gminę na zewnątrz i składa jednoosobowo oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, na podstawie udzielonych upoważnień| i pełnomocnictw.  

Zastępca Wójta wydaje, w imieniu Wójta decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Zastępca Wójta, działając na podstawie udzielonego upoważnienia zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, wykonywaniem innych obowiązków służbowych poza stałym miejscem pracy oraz niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Zastępca Wójta pełni funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  

Zastępca Wójta nadzoruje pracę:

1)      Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej i Wodno-Kanalizacyjnej Gminy;

2)      Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Gminy;

3)      Samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

4)      Samodzielnego stanowiska ds. wojskowych i obronnych;

5)      Samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej;

6)      Samodzielnego stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych.

Informacja wytworzona przez dnia 23.01.2019
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.01.2019. Odsłon 87, Wersja 1drukuj
 
Początek strony