Zgłoszenie sytuacji kryzysowej

Nazwa sprawy: Zgłoszenie sytuacji kryzysowej ( np. katastrofa drogowa  lub lotnicza, wypadek drogowy, powódź , pożar, niewybuchy i niewypały, terroryzm)

 

Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw obronnych, obrony cywilnej i spraw wojskowych

 

Miejsce: 26-330 Żarnów  ul. Opoczyńska 5

 

Telefon: (044) 757 70 55

 

Godziny przyjęć interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy  07.30 – 15.30, po godzinach pracy Urzędu Gminy telefony alarmowe służb dyżurnych Policji, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opis procedury zgodnie z opracowanym Planem Reagowania Kryzysowego

  1. Podstaw prawna Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z późniejszymi zmianami,
  2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Rozpoznanie Rady Ministrów z dnia 28 września 1933 r. w sprawie obrony cywilnej,
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o gotowości  cywilnej i zarządzaniu kryzysowym ,
  4.  Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia  gminnego zespołu  reagowania, powiatowego  i wojewódzkiego zespołu reagowania  kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich  funkcjonowania
  5. Zarządzenie Rady Ministrów  z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej  województw, powiatów i gmin. 
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 1124, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony