Uchwały 2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXII/142/2009, Z dnia: 17.07.2009, Zmieniana:  
w sprawie : wyrażenia zgody na regulację granic drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy oznaczonej nr ewidencyjnym 9 położonej we wsi NIEMOJOWICE
Załączniki:
xxxiii_142_2009.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 22.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 22.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/141/2009, Z dnia: 17.07.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓw na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/139/2009, Z dnia: 06.07.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/140/2009, Z dnia: 06.07.2009, Zmieniana:  
w sprawie drogi nr 25
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/138/2009, Z dnia: 06.07.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/133/2009, Z dnia: 25.05.2009, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na II półrocze 2009 do celów obliczenia podatku rolnego za 2009 rok
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/134/2009, Z dnia: 25.05.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/135/2009, Z dnia: 25.05.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/136/2009, Z dnia: 25.05.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarnów na lata 2009-2015
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/137/2009, Z dnia: 25.05.2009, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.07.2009 , wersja 1
Numer: XXX/132/2009, Z dnia: 24.04.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.07.2009 , wersja 1
Numer: XXX/131/2009, Z dnia: 24.04.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.07.2009 , wersja 1
Numer: XXX/130/2009, Z dnia: 24.04.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.07.2009 , wersja 1
Numer: XXX/129/2009, Z dnia: 24.04.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.07.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/128/2009, Z dnia: 27.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 23.07.2009.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.07.2009 , wersja 1
 1 2 
Początek strony