Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2017 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2017 r. DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOwięcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017

archiwum... Początek strony