Skład Komisji

Skład Komisji - Kadencja 2018-2023
 
1. Komisja Rewizyjna

Kubiszewski Marek - Przewodniczący
Adamczyk Sylwester
Błażejewski Sławomir
Bubis Mirosław
Czyżykowski Leszek
Kwiecień Małgorzata
Stępień Marzena
Twardowski Piotr

 
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Borończyk Paweł - Przewodniczący
Adamczyk Sylwester
Stępień Marzena

 

3. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Kwiatkowska Olga - Przewodniczący
Błażejewski Sławomir
Borończyk Paweł
Bubis Mirosław
Bucewka Grażyna
Czyżykowski Leszek
Kubiszewski Marek
Kwiecień Małgorzata
Szulc Robert
Ściubeł Arkadiusz
Wojciechowska Anna

 

4. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia

Ściubeł Arkadiusz - Przewodniczący
Kwiatkowska Olga
Szulc Robert
Twardowski Piotr
Wojciechowska Anna

Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 28.12.2018
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 29.12.2018. Odsłon 2661, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony